Financiering

Als je ondersteuning nodig hebt op het gebied van werk/dagbesteding kun je bij onze dagbesteding terecht. Financiering kan vanuit een PGB budget of WLZ indicatie.

PGB

Een PGB is een bedrag waarmee u zorg kunt kopen bij een zorgverlener.  Het bedrag dat u krijgt is uw budget. 
Met dit budget kunt u zorg inkopen bij Elkeneen Thús.

WLZ

De Wet langdurige zorg (Wlz) regelt de intensieve zorg. Het regelt zorg voor de mensen die voor de rest van hun leven zijn aangewezen op zorg. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) beslist of u voor deze zorg in aanmerking komt.