Criteria

Elkeneen thús richt zicht voornamelijk op jong-volwassenen met een beperking. De mate van beperking, zorgbehoefte en ondersteuningsvraag is bepalend voor het wel of niet accepteren van de deelnemer. We kijken graag samen met u wat er mogelijk is en of datgene wat wij kunnen bieden voldoende is voor de deelnemer. Daarnaast hanteren we een proefperiode van 3 maanden om er zeker van te zijn of onze dagbesteding een passende plek is voor u/jou als deelnemer.